Placeringar är till för att förverkliga drömmar. Vilken är din dröm?

Läs mer

”Förmågan att lyssna är en bristvara idag.”

”Patrik på Collum kan konsten att lyssna. Det vanliga idag är annars att representanter för företag ägnar mer tid åt att fundera på vad de ska säga härnäst än att lyssna aktivt. Genom att visa intresse för den enskilde kundens situation och önskemål skaffar sig Collum viktig kunskap – en förutsättning för att kunna ge goda råd. Jag uppskattar också att företaget håller kontakten, utan att för den skull mejla i tid och otid.”
Caroline, 30

Samarbetspartners

  •  
  •  
  •