”Att ha god kunskap är en sak. Att kunna förmedla den är en helt annan.”

”Patrik på Collum sätter sig in i olika sparformer och produkter. Sedan berättar han för oss vad de innebär. Det är värdefullt att få den hjälpen. I banken kände vi oss ganska ensamma. Det var ständigt nya personer och rådgivningen minskade för varje år. Vi uppskattar också att Patrik kommer med förslag på egen hand.” 

Bengt, 77, och Gunvor, 74