Collum bidrar till att förverkliga drömmar. Det är möjligt tack vare individuella placeringsråd inom tjänstepension och kapitalförvaltning.

Varken bank eller försäkringsbolag

Collum är en placerings- och försäkringsrådgivare. Våra kunder har tillgång till produkter och lösningar från ett 20-tal försäkringsbolag, fondbolag och andra leverantörer. Collum står för kunskap och engagemang. Vi brinner för personliga kontakter. Därför hittar du inget call center hos oss. Collum är registrerad försäkringsförmedlare i Insuresec och medlem i Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM). Vi står under tillsyn av Finansinspektionen. Collum finns i Höllviken.