Vilka risker en placerare är villig att ta beror på flera faktorer. Den kanske viktigaste är vilken risknivå du känner dig bekväm med. När i tiden du vill göra din dröm till verklighet har också betydelse. En annan faktor är läget på den finansiella marknaden. 

Från aktier till fastigheter

Collum erbjuder individanpassade lösningar som bygger på en mix av tre typer av förvaltning.

• Traditionell förvaltning (låg risk)

Försäkringsbolagens egen förvaltning. Investeringar sker i fastigheter, aktier och obligationer. Traditionell förvaltning har funnits i över hundra år och kommer med stor sannolikhet att finnas kvar i hundra år till.

• Diskretionär förvaltning (medelhög risk)

Diskretionär förvaltning innebär att investeraren ger förvaltaren mandat att, inom vissa avtalade ramar, fatta löpande placeringsbeslut. Investeringar sker genom en mix av räntebärande instrument och aktier. Medelhög avkastning kan förväntas över tiden.

• Aktiv aktieförvaltning (hög risk)

Större delen av det investerade kapitalet befinner sig på aktiemarknaden. Därmed kan högre avkastning förväntas över tiden. Målet med aktiv aktieförvaltning är att överträffa index. Grundtanken är att skickliga förvaltare kan dra nytta av felaktiga prissättningar på marknaden.