Collums metodik består av sju tydligt avgränsade steg. Första gången du har kontakt med oss går vi igenom hela processen. Därefter är det steg 2–7 som gäller.

Collums sjustegsmetodik

1. Möte om din dröm

Vad är målet för ditt sparande? Det talar vi om över en lunch i början av processen. Givetvis står Collum för den.

2. Avtal

Tydliggör rättigheter och skyldigheter. Det består av uppdragsavtal och fullmakt (förmedlingsfullmakt). 

3. Informationsinhämtning och analys

Collum hämtar in uppgifter om ditt sparande och analyserar möjligheter och alternativ.

4. Förslag till lösning 

Du får ett förslag som innehåller sparformer, produkter och beräknad avkastning.

5. Ditt val

Du väljer de alternativ som passar bäst för dig.

6. Placering och administration

Placering eller omplacering av pengar enligt dina önskemål samt underskrifter och dokumentation.

7. Uppföljning

Avstämning och uppföljning när det gäller dina placeringar.