Allt började med morfar

När jag var fem år fick jag vara med när morfar såg över sin aktieportfölj. Han frågade mig vad jag tyckte om olika aktier. Det kändes stort att bli tillfrågad när han skulle fatta viktiga beslut.

Mitt intresse för aktier och ekonomi fortsatte under hela barndomen. Ju äldre jag blev, desto mer ansvar fick jag av morfar. På högstadiet började jag läsa Dagens Industri, Affärsvärlden och Unga aktiesparare. Det blev naturligt för mig att följa med vad som hände i svenska börsföretag.

Tre banker – ett jobb

I gymnasiet valde jag Företagarlinjen med inriktning mot entreprenörskap. På 18-årsdagen började jag handla med aktier på egen hand. I sista ring kontaktade jag tre banker. Glädjande nog ledde det till ett heltidsjobb. Jag började i maj och lyckades få dispens för den sista månaden i gymnasiet. 

Att arbeta på bank passade mig perfekt. Jag fick prova på det mesta – från kassa och kundtjänst till bolån och företagskrediter. Efter 1,5 år började jag inrikta mig på kapitalplacering.

Kort tid efter att jag hade börjat på banken sökte jag till högskolan. Jag kom in på Ekonomiprogrammet i Lund. Jag ville inte släppa bankjobbet, så jag bestämde mig för att kombinera studierna med heltidsarbete. Det var en tuff tid, men jag lyckades ta min kandidatexamen i företagsekonomi.

Att driva eget har sina fördelar

Efter några är i banken började jag fundera på att starta eget inom placeringsrådgivning. Beslutet hade vuxit fram av två skäl. Det ena var att jag ville förmedla marknadens bästa produkter, priser och avkastning till kunderna. På banken var jag hänvisad till utbudet från en enda aktör.

Det andra skälet var att jag ville ge varje kund den uppmärksamhet och det engagemang som han eller hon har rätt till – något som inte var möjligt i banken, på grund av personalbrist. Faktum är att det bara fanns tid att besöka två av tio kunder inom placeringar. Så ville jag inte arbeta.

Sagt och gjort. I januari 2015 drog jag och mina partners, Mikael Ståhlfors och Christer Tedestål, igång Collum. Målet är att bedriva kvalificerad, individuell placeringsrådgivning. Marknaden verkar uppskatta vårt initiativ. Faktum är att kunderna har strömmat till i en omfattning som jag knappast vågat drömma om. Varmt välkommen du också.Patrik Rosenquist
Collum

PS. Collum betyder lårbenshals på latin. Lårbenshalsen är en viktig del av lårbenet – människokroppens längsta och största ben.