Collum tror på stabila samarbetspartners och realistiska bedömningar av risker och möjligheter. Vår förvaltningsfilosofi vilar på fyra byggstenar.

Fyra byggstenar – en filosofi

• Beprövat är bäst

Om något låter för bra för att vara sant, så är det förmodligen det. Denna gamla sanning gäller i högsta grad sparande och placeringar. Det har många fått lära sig den hårda vägen. Collum föredrar väl beprövade företag, produkter och förvaltningsstrategier som gång på gång har levererat goda resultat. Därmed inte sagt att vi tycker att det var bättre förr. Det är viktigt att finansiella verktyg slipas och utvecklas, men det bör ske gradvis. På så sätt ökar dina möjligheter till god avkastning, samtidigt som riskerna hålls nere.

• Sverige i fokus

Collum fokuserar på svenska fonder, aktier och varumärken. Orsaken är att Sverige har en av världens mest öppna och reglerade finansmarknader. Så gott som all information som behövs för att fatta kloka placeringsbeslut finns några musklick bort. Lägg till det att bland andra Finansinspektionen, Insuresec och Dataskyddsförordningen (GDPR) ser till så att marknadens aktörer håller sig i skinnet. Vinnaren är du som sparar för att förverkliga en dröm. 

• Äggen i olika korgar

Placeringar handlar till stor del om att sprida risker. Men varför är det så viktigt? En orsak är att olika sparformer går bättre eller sämre vid skilda tillfällen, beroende på hur valutamarknaden och räntemarknaden rör sig. En annan är att politiska beslut kan påverka hur attraktiv en viss produkt är vid ett visst tillfälle. Därför är riskspridning A och O. Och därför lever Collum efter principen att en enskild fond, aktie eller försäkring aldrig ska utgöra en allt för stor del av den totala portföljen.  

• Trygg avkastning

”Hur stora risker ska jag ta i mina placeringar?” Då och då får vi frågan. Svaret är: så hög risk som du är bekväm med. För viktigast av allt är att sova gott om nätterna. Risknivån är också beroende av när du vill använda pengarna. Det är stor skillnad på om det ska ske om tre eller trettio år. Oavsett horisont arbetar Collum med riskjusterad avkastning. På så sätt kommer du närmare och närmare din dröm.