Vad vinner du på att samarbeta med Collum? Här är sju på fördelar.

Personliga kontakter ger ett bättre resultat

• Avstämningar minst två gånger per år 

Mejl, telefonsamtal och masskommunikation har i allt större utsträckning ersatt personliga kontakter inom privatekonomi och andra tjänster. Det tycker vi är en tråkig utveckling. För ju mer rådgivaren lär känna den enskilde kunden och hans eller hennes förutsättningar, desto bättre slutresultat. Därför träffar Collum varje kund vanligen två gånger per år. Bor du i Skåne kommer vi gärna på besök. 

• Regelbunden uppdatering

Att vara uppdaterad är en förutsättning för framgångsrika placeringar. Genom möten, telefonkontakter och nyhetsbrev informerar Collum om läget i världsekonomin, tendenser på den svenska marknaden, lagar, regler, nya produkter och långsiktiga möjligheter. 

• Hög tillgänglighet

Som kund till Collum hamnar du aldrig i något anonymt call center. Och du blir aldrig kopplad runt bland olika handläggare. Patrik Rosenquist är din rådgivare och kontaktperson. Han är enkel att komma i kontakt med. Och skulle Patrik vara upptagen ringer han upp dig så snabbt som möjligt.

• Brett utbud av leverantörer och produkter

Collum samarbetar med ett tjugotal välkända och välkapitaliserade försäkringsbolag, fondbolag och andra leverantörer. Därmed har du tillgång till ett brett utbud av leverantörer och produkter. Exempel på samarbetspartners: Skandia, Länsförsäkringar, Folksam, AMF, SEB, Alecta, Danica, United Securities.

• Placerings- och försäkringsmäklare

Collum är varken en bank eller ett försäkringsbolag. Våra kunder väljer mellan marknadens främsta aktörer och produkter. Som placerings- och försäkringsrådgivare är vi skyldiga att redovisa vad en produkt kostar i form av avgifter och arvoden. Dessutom dokumenterar vi alla råd skriftligt.

• Registrerad och licensierad förmedlare

Collum är en registrerad försäkringsförmedlare och anknutet värdepappersombud. Det innebär att vi följer myndighetsregler, lagstiftning och god sed inom försäkringsförmedling. Collum innehar Årslicens Livförmedling hos i Insuresec samt Swedsec licens. Varje år gör våra medarbetare prov för att få behålla licenserna. Collum är medlem i Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM) och står under tillsyn av Finansinspektionen. Collum Försäkring AB är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice

Svensk Värdepappersservice

Collum Försäkring AB är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (556324-5447). Svensk Värdepappersservice är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Att vara anknutet ombud innebär att vara knuten till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall Svensk Värdepappersservice, som granskar våra affärer och vår dokumentation. Svensk Värdepappersservice ansvarar också för att vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning. 

För mer information kom Svensk Värdepappersservice se www.svenskvpservice.se

Det här arbetar vi inte med

• Oprövade produkter
• Okända varumärken
• Utländska fonder
• Sakförsäkringar (hem, bil, båt och så vidare)
• Call centers
• Kortsiktighet
• Onödiga risker